ภาพข่าวงานสำหรับสื่อมวลชนงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต กำหนดการ สำหรับสื่อมวลชนงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
ภาพข่าวงานสำหรับสื่อมวลชนงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมดวงชนก โรงแรมดวงจิตต์รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดภูเก็ต กำหนดการ สำหรับสื่อมวลชนงาน Thailand Domestic MICE Mart (TDMM 2017) ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น